Jakkolwiek liczenie bólów porodowych może do pewnego stopnia oddawać usługi w rokowaniu co do przebiegu porodu, to jednak nie można sztywno trzymać się podanych przez niego- liczb, gdyż w wysokim stopniu musimy brać pod uwagę nie tylko liczbę-, lecz i jakość bólów. Do czasu odejścia wód płodowych, matce ani dziecku nic nie grozi i liczenie bólów w tym okresie jest bez znaczenia. Zyskuje ono na znaczeniu dopiero po odpływie wód.

WYPADNIĘCIE CZĘŚCI DROBNYCH ZAMARTWICA PŁODU – 1. Przodowanie lub wypadnięcie rączki i sposób postępowania W położnictwie rozróżniamy przodowanie lub wypadnięcie części drobnych, czyli końlczyn lub pępowiny. Przodowa-niem nazywamy taki stan, kiedy drobne części znajdują się jeszcze wewnątrz jaja płodowego, lecz przed częścią przodującą. O wypad-nięciu mówimy wówczas, kiedy pęcherz płodowy pęka i części drobne wydostają się poza ujście zewnętrzne do pochwy lub na zewnątrz, przed szparą sromową. Przyczyną wypadnięcia jest brak części przodującej nad wchodem lub też niezbyt szczelnie wypełnia ona dolny odcinek, tak iż obok niej mogą wypaść kończyny lub pępowina. Znamy wypadanie jednej części drobnej lub kilku jednocześnie. W przypadkach wypadnięcia dłoni obok główki, część przodująca może się wraz z nią ustalić we wchodzie lub też w chwili kiedy dłoń odsunie się ku górze, W większości przypadków wypadnięta rączka przeszkadza w ustaleniu się główki i powinna być odprowadzona (ryc. 182). Położnik całą ręką wprowadzoną do pochwy w czasie bólu uchwytuje wypacLniętą rączkę i w przerwie międzybólowej odprowadza ją ku górze poza największy obwód główki, a zewnętrznym uciskiem drugiej ręki stara się wcisnąć główkę do wchodu. Gdy w następnym bólu rączka nie wypada, a główka ustala się, wyjmuje rękę z pochwy. W przypadkach niestosunku porodowego, tj. ścieśnionej miednicy lub zbyt dużej główki, zabieg ten nie udaje się i dokonujemy obrotu bez powtarzania prób ponownego odprowadzania rączki. W przypadkach obszernej miednicy, główka obok wypadniętej rączki może urodzić się samoistnie. wtórnie wypadniętej pępowiny nie odprowadzamy lecz. wobec odpowiednich warunków wykonujemy obrót na nóżkę lub natychmiast rozwiązujemy rodzącą cięciem ce\sarskim. Wobec wypadniętych kilku części drobnych nie uciekamy się do’ ich odprowadzenia, lecz w zależności od warunków kończymy poród w sposób powyżej opisany.

Leave a Reply