Zachowanie seksualne spełnia u niektórych gatunków, oprócz swej roli specyficznej, także niespecyficzną funkcję symboliczną, a ponadto bywa związane z określonymi zjawiskami natury społecznej. Tak na przykład samce małp pełniące funkcję strażników wokół stada demonstrują w kierunku na zewnątrz stada (kierunek możliwego nadejścia wroga) zerego- wane prącia, często jaskrawo ubarwione i przez to lepiej widoczne, a sta- nowiące w takiej sytuacji symbol groźby. Ujawnia się tu związek seksualności z agresją.

Samce są z reguły bardziej agresywne niż samice. Pojawienie się obcego osobnika własnego gatunku często mobilizuje je do walki. U niektórych gatunków bywa to walka zrytualizowana, symboliczna. U innych – śmiertelna. U licznych gatunków istnieją jednak zachowania ochronne, które demonstrowane przez słabszego osobnika mają wygasić agresywność atakujących. Tak na przykład samica małpy na widok groźnego samca dokonuje manewru, zwanego prezentacją. Polega on na przyjęciu pozycji, w jakiej samice dokonują z samcami kopulacji („prezentacja” narządów płciowych w kierunku samca). Takie zachowanie natychmiast wygasza agresywność samca i mobilizuje go już to do podjęcia kopulacji, już to do jej markowania, czyli do symbolicznego jedynie pokrycia samicy (bez dokonywania immisio penis). Podobnie do samicy zachowują się mniej agresywne samce, kiedy napotykają samca bardziej agresywnego, silniejszego: „prezentują” przyjmując takie ustawienie ciała, jak gdyby były samicami oczekującymi na kopulację. W takiej sytuacji silniejszy samiec pokrywa symbolicznie samca słabszego, po czym nie dochodzi już do agresji. Zostaje natomiast tym sposobem ustalona między nimi hierarchia, „porządek dziobania”, mocą którego jeden dominuje nad drugim, a ten drugi respektuje taki stan rzeczy.

Rozmaite gatunki wytworzyły różne społeczne reguły życia seksualnego. U niektórych gatunków funkcjonuje tabu kazirodztwa (Etkin, 1964), przy czym dotyczy to gatunków stojących w ewolucji nie najbliżej człowieka. U innych – działa reguła „wierności seksualnej” w parach, czasem sporadycznie łamana. U gatunków tworzących stada, którym przewodzi dominujący samiec i w których panuje rygorystycznie przestrzegana hierarchia rangi poszczególnych samców, pozycja społeczna samicy w stadzie zależna jest od tego, z którym samcem samica ta aktualnie się parzy. Odpowiednio do tego zmianom partnera towarzyszy zmiana pozycji społecznej samicy w hierarchii panującej w stadzie.

Leave a Reply