Najnowsze wpisy
You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/omet_poland_com_pl/omet-poland.com.pl/wp-content/uploads/15.jpg

Losowe wpisy

Rehabilitacja Warszawa - kwintesencja medycyny

Rehabilitacja w Warszawie to kwintesencja medycyny. Szukanie jedynie sprawdzonych i pewnych rozwiąz[...]

Zapalenie stawów

Zapalenie stawów — reumatoid płoniczy (synovitis scarlatinosa) — występuje niekiedy już w pierwszym[...]

Części mięśnia dźwigacza odbytu

Części mięśnia dźwigacza odbytu przyczepiające się w pobliżu spojenia łonowego obejmują zatem pochw[...]

Nadnerczopodobne guzy jajnika

Mikroskopowo nadnerczaki jajnika są litymi, niewielkimi guzami nieregularnego kształtu, których zna[...]

NIEŻYT GARDŁA

Ostry nieżyt gardła. Do często spotykanych chorób gardła w wieku niemowlęcym i dziecięcym należy os[...]

Kwestia karalności (czy bezkarności) prostytucji jest regulowana według różnych systemów. System prohibicyjny (eksterminacyjny) wprowadza zakaz uprawiania prostytucji pod groźbą kary. System ten był często stosowany w średniowieczu. Obecnie szczątkowo tylko funkcjonuje (głównie – tylko na papierze) w niektórych kantonach Szwajcarii Czy stanach USA (choć w USA wymienia się cyfrę pół miliona czynnych prostytutek). System reglamentacji policyjnej przybrał klasyczną postać w ustawodawstwie Napoleona z 1802 r. Podstawą tego . systemu jest założenie, że skoro zaspokojenie popędu płciowego jest fizjologiczną potrzebą mężczyzn, skoro warunki ekonomiczne nie pozwalają każdemu na zawarcie małżeństwa, skoro chore wenerycznie prostytutki uchylają się od leczenia, to uprawianie prostytucji musi uzyskać państwowe placet przez „rejestrowanie’. System ten wprowadza rejestrowanie prostytutek przez organy policyjne. Sprawowanie takiej kontroli jest ułatwione tam, gdzie są duże skupiska prostytutek, toteż legalizuje się istnienie domów publicznych.

Przeciwko tym tendencjom (prohibicyjnym czy reglamentacyjnym) powstał w Anglii w latach siedemdziesiątych XIX w. ruch abolicjo- nistyczny, który zatacza corar szersze kręgi (działa Międzynarodo- i wa Federacja Abolicjonistyczna, ittóra od 97 lat wydaje własny organ „Revue Abolitioniste” w październiku 1972 r. odbył się 25 kongres tej organizacji). Zwolennicy tego ruchu domagają się w imię obrony godności ludzkiej kobiety zniesienia rejestracji prostytutek, gdyż jest to napiętnowaniem kobiety w jej własnych oczach i wobec środowiska, uniemożliwia resocjalizację kobiet, które już ten proceder uprawiają. Hasłem ruchu abolicjonistycznego jest: „walka z prostytucją, a nie z prostytutkami’. Jego postulatami są: zniesienie domów publicznych, surowe karanie stręczycieli, sutenerów itp., szeroka akcja bezpłatnego leczenia chorych wenerycznie, opieka nad młodzieżą zagrożoną wykolejeniem, domy opieki dla byłych prostytutek, walka z alkoholizmem, pornografią, poprawa warunków warstw ekonomicznie upośledzonych itp. Postulaty ruchu abolicjonistycznego zostały uwzględnione w programie ochrony praw człowieka ONZ. Za wzorem Anglii system aboli- cjonistyczny przyjęły państwa skandynawskie oraz wiele innych krajów.

Leave a Reply