Po przebiegnięciu 3 mil (odpowiednią konkurencją w Europie jest bieg na 5 km – przyp. tłum.) temperatura biegacza mierzona w odbytnicy może wynosić 40,5°C, lecz ze względu na pocenie się skóra bywa chłodniejsza niż normalnie. Temperatura jamy ustnej może zostać obniżona o 1,5°C przez wypicie szklanki zimnego napoju, podobny skutek udaje się osiągnąć przez zatkanie nosa, powodujące ochłodzenie przepływającym powietrzem. U niemowląt nawet niewielkie napady złości mogą wywoływać gorączkę, zaś zimna kąpiel spadek o 4°C. W gorącym klimacie wszystkie temperatury ciała są wyższe o około 0,5°C, ale stali mieszkańcy (jak w Indiach) nie są cieplejsi ani chłodniejsi od zaaklimatyzowanych przybyszów.

Oziębienie. Nie tak dawno temu wszyscy lekarze zostali uświadomieni o niebezpieczeństwach związanych z obniżeniem temperatury u osób starszych — i o tym, że ogromna liczba osób w Wielkiej Brytanii, a na pewno i w innych okolicach o „umiarkowanym” klimacie, każdej zimy spokojnie zamarza na śmierć. Według specjalnego doniesienia, opublikowanego przez Biitish Medical Journal w listopadzie 1964 r., oziębienie, inaczej hipotermia, chociaż nie budzi zainteresowania „powoduje bardzo wysoką śmiertelność, znacznie wyższą niż się ogólnie przypuszcza”. Jeden z lekarzy oceniał ją na 20 000 do 100 000 zgonów każdej zimy. Jak pisał British Medical Journal w r. 1966 oziębienie jest nadal jedną z głównych przyczyn zgonów w każdym okresie zimy w Wielkiej Brytanii. Lekarze zaopatrzeni wyłącznie w zwykłe termometry kliniczne, wykazujące temperatury powyżej 35°C (do 43°C) mogą sobie nie zdawać sprawy z aktualnej, znacznie niższej ciepłoty starszego pacjenta. (Na szpitalnych kartach gorączkowych nie ma zwykle miejsca na temperatury niższe od normalnej). Dr Geoffrey Taylor z Ilminister w hrabstwie Somerset doniósł, że u wszystkich starszych ludzi temperatura spada poniżej 35°C, a często poniżej 32°C, jeśli temperatura w mieszkaniu jest poniżej zera.

Leave a Reply